1. Home » Reference » Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ
Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ

Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ

By Luan Nguyen Van

 • App Category: Reference
 • Release Date: 2020-05-22
 • Current Version: 1.0.0
 • Adult Rating: 4+
 • File Size: 100.99 MB
 • Developer: Luan Nguyen Van
 • Compatibility: Android, iOS 8.0
App Ratings: 5
5
Based on 1 Reviews

Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ App Description

Ứng dụng "Bệnh viện cây lúa" do Tập đoàn Lộc Trời và Trung tâm bảo vệ thực vật phía nam hợp tác phát triển tạo cầu nối tương tác giữa nông dân và các sĩ cây lúa. Mục tiêu của ứng dụng: + Chuyển giao Kiến thức - Thông tin đến nông dân. + Góp phần gia tăng Năng Suất - Chất Lượng - An Toàn trong sản xuất. + Góp phần trong việc hình thành Phương Thức Sản Xuất Cây Lúa Bền Vững - Thân Thiện với Môi Trường. + Gia tăng lợi nhuận cho nông dân. Nội dung hoạt động: + Xây dựng Hệ thống Bệnh Viện Cây Lúa. + Đào tạo đội ngũ Bác sĩ Cây Lúa. + Nghiên cứu, xây dựng qui trình, giải pháp trên một số Cây Lúa. + Tư vấn, chuyển giao giải pháp, phát đồ điều trị, các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác, quản lý dinh dưỡng, dịch hại đến người làm vườn. + Ứng dụng kỹ thuật số trong công tác chuyển giao. + Tổ chức huấn luyện nâng cao kiến thức cho các bộ kỹ thuật và người làm vườn. + Tổ chức Diễn đàn - Hội nghị khoa học trong lãnh vực Cây Lúa. + Xây dựng thư viện Bệnh Viện Cây Lúa. Tính năng chính: + Hỗ trợ nông dân đặt câu hỏi về cây trồng cho bác sĩ. + Xem được các tài liệu kỹ thuật trồng trọt. + Xem các video hướng dẫn về trồng trọt Cây Lúa. + Xem phác đồ điều trị các bệnh cây lúa.

Advertisement

Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ App Screenshots

Bệnh viện cây lúa - Bác sĩ App Reviews

 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By

keyboard_arrow_up